Landgoed Dennenheuvel

Op 24 april waren Auke en ik bij de officiele start van het project herinrichting Landgoed Dennenheuvel. zie uitnodiging hieronder en de foto hierboven.

Zoals u weet werken de Zusters van de Goede Herder, GroenRood Vastgoed BV en de Arkgemeenschap regio Haarlem aan de toekomst van Landgoed Dennenheuvel. In de afgelopen maanden hebben wij ons geconcentreerd op de wijze waarop we samen met u een nieuwe fase willen ingaan: een participatietraject waarin u als belang- hebbende of belangstellende betrokken wordt bij de toekomst van het landgoed. 

Wij hopen u op de feestdag van de Heilige Zr. Maria-Euphrasia Pelletier, stichteres van de congregatie, vanaf 15.00u te ontvangen in de hal van het klooster, Dennenweg 8 in Bloemendaal.
Om 15.30u start een kort programma. Wij staan stil bij de recente geschiedenis van de zusters en de toekomst. De provinciaal overste, Zr. Magdalena Franciscus, en anderen zullen de start van de nieuwe fase symbolisch markeren. Daarna kunnen genodigden onder deskundige leiding Tuinderij de Ark bezoeken of een korte begeleide wandeling door het bos maken. 

Deze bijeenkomst was zeer de moeite waard, daarom hebben we ons opgegeven om aktief mee te denken met de inrichting van deze nieuwe fase, altijd nuttig om er direct bij betrokken te zijn, zo kunnen we onze belangen het beste behartigen!

Wordt vervolgd….Frits

Geef een reactie