Verslag Jantiene Peereboom, bijeenkomst op de tuin

Posted on 24/11/2014 at 19:11 – 0 Comments – Post Comment – Link

Datum: 25 oktober 2014

Betreft: verslag bijeenkomst op de tuin

Beste tuinleden,

Van onze bijeenkomst vanmiddag op de tuin om de laatste ontwikkelingen rond onze moestuin met elkaar te bespreken, heb ik een kort verslag gemaakt. Het is bedoeld als aanzet om hierover met elkaar verder te praten. We hebben afgesproken dat we aanvullingen kunnen inbrengen op de weblog op www.dahliaverenigingbloemendaal.nl. Dat kan via de e-mail naar Frits (fpbakker@planet.nl) of via de weblog als reactie op één van de artikelen.

Na afloop van de bijeenkomst is afgesproken dat de brieven die aan Dhr. Hubert Janssen zijn gestuurd, niet op de weblog worden gepubliceerd. In overleg kunnen ze wel naar de andere leden worden gemaild.

De meeste leden van de moestuinen konden er vanmiddag bij zijn. We hebben gepeild hoe we aankijken tegen het plan om van de moestuinen een pluktuin te maken. Het grootste deel van de aanwezigen wil  graag een eigen moestuin behouden.

Er zijn vragen gesteld over de stand van zaken en welke mogelijkheden wij als tuinleden nu nog hebben.

Voorzitter Bo vertelde ons over de laatste ontwikkelingen:

De datum waarop de huur van de moestuinen wordt opgezegd (aanvankelijk

1-1-2015) zal worden uitgesteld. Het idee is nu dat de pluktuin gefaseerd zal worden gerealiseerd. Eerst komt de pluktuin op het braakliggend stuk tuin. Daarna zal hij steeds opschuiven naar de moestuinen. Er zal hierdoor steeds een deel van de moestuinen moeten worden opgegeven tot uiteindelijk de hele tuin, pluktuin is geworden. Het is nog niet duidelijk welke tijdsplanning hierbij voor ogen wordt gehouden. Deze plannen zullen bij de komende informatieavond in november aan ons worden gepresenteerd. De datum van deze avond is nog niet bekend. Zo gauw Bo de datum weet, zullen we hiervoor een uitnodiging krijgen.

De zusters zullen na de presentatie van de plannen voor de herontwikkeling van het klooster en de bijbehorende grond in december 2014 een beslissing nemen over de toekomst van dit gebied.

Vragen die vanmiddag door de tuinleden werden gesteld:

–       Kunnen wij als huurder niet blijven wanneer  het klooster en bijbehorende grond niet worden verkocht maar verhuurd aan de Arkgemeenschap?

Reactie vanuit de groep:  In ons huurcontract staat dat het contract zal worden ontbonden wanneer de tuingrond wordt verkocht of het bestemmingsplan hiervan wordt gewijzigd.  Op de vraag wat er gebeurt bij verhuur aan de Arkgemeenschap is nog geen eenduidig antwoord.

Ook werd aangegeven dat de moestuinen op een uniek en beschermd stuk grond liggen dat waarschijnlijk alleen als tuin mag worden gebruikt.

–       Kunnen wij de tuingrond als vereniging misschien kopen of  een beter aanbod doen?

Er werd geantwoord dat dit waarschijnlijk geen optie is, omdat het niet de bedoeling is dat de tuingrond wordt afgescheiden van de rest van het gebied.

–       Kunnen wij als vereniging niet allemaal verder gaan op een kleiner stuk grond waardoor we inkrimpen en de grote tuin kan worden verdeeld tussen pluktuin en moestuin?

Deze wens is ook geuit in een brief aan Dhr. Hubert Janssen, woordvoerder van de zusters van de Goede Herder. Dhr. Janssen heeft hierop geantwoord dat hi j hier goede nota van zal nemen en één en ander met de betrokkenen zal bespreken ter voorbereiding op de informatieavond die ze gaan houden.

–  Wanneer een pluktuin wordt gerealiseerd, kunnen wij als tuinleden hier dan een rol in spelen en meebeslissen over de gang van zaken?

–  Kun je meebeslissen over de inrichting van de tuin, bijvoorbeeld wat er wordt  verbouwd?

–  Kun je zelf bepalen op welk stuk van de tuin je wilt werken?

–  Kun je op eigen tijden en zelfstandig in de tuin werken (bijvoorbeeld in de avond) of werk je in ploegen?

–  Kun je zelf bepalen hoe vaak je in de tuin meewerkt?

–  Kun je de tuin ook bezoeken zonder dat je er gaat werken, dus om even te kijken naar de tuin?

–  Wat zijn de regels over hoeveel, hoe vaak en wanneer je mag oogsten? Nu kun je vaak tussendoor wat bloemen of een paar aardbeien meenemen. Hoe is dat in een pluktuin?

–       Is het mogelijk om als vrijwilliger van de pluktuin ook een eigen stukje grond te huren om te bewerken?

–       Betalen vrijwilligers contributie en zo ja hoeveel?

Vanuit de groep werd aangegeven dat we op de informatieavond in ieder geval kunnen inbrengen dat de pluktuin eerst moet zijn opgericht en gestart op het braakliggend stuk tuin alvorens wij daadwerkelijk moeten stoppen met de moestuin. Zo kunnen we in ieder geval de snelheid waarmee we moeten vertrekken indammen.

Zoals aan het begin van dit verslag is aangegeven kun je  aanvullingen op dit verslag aanbrengen op de weblog op www.dahliaverenigingbloemendaal.nl. Dat kan via de e-mail naar Frits (fpbakker@planet.nl) of via de weblog als reactie op één van de artikelen.

Uiteraard is alles afhankelijk van de besprekingen van de zusters in december!

Met vriendelijke groet,

Jantiene

De toekomst van de vereniging

Posted on 25/10/2014 at 14:50 – 1 Comments – Post Comment – Link

Vanmiddag was een groot deel van de leden aanwezig op de door Jantiene belegde vergadering over hoe nu verder.

Binnenkort komt het verslag op de website, het was in elk geval nuttig, we zijn nu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zullen ons standpunt bepalen nadat we de pluktuin bijeenkomst hebben bijgewoond. Als je wat via de weblog wilt inbrengen kan dat via de mail naar mij (fpbakker@planet.nl) of via de weblog als reactie op een van de artikelen.

Wordt vervolgd!

 

Frits

Lentekriebels

De lentekriebels, de mesthoop maar eens onderspitten….

Posted on 7/3/2014 at 15:28 – 1 Comments – Post Comment – Link

 

Schrikdraad?

Posted on 18/2/2013 at 23:34 – 1 Comments – Post Comment – Link

Onze voorzitter Bo is aan het onderzoeken of schrikdraad een optie is om onze liefdevol gekweekte groenten te beschermen tegen hongerige herten. Met name of onze verenigingskas deze uitgave kan trekken. Als dat zo is dan zal uiteraard uw mening worden gevraagd, we houden jullie op de hoogte!

de kriebels?

Posted on 17/2/2013 at 18:06 – 0 Comments – Post Comment – Link

De  echte tuinders krijgen met dit weer lentekriebels, is er al wat te doen?

Advies aan aarbei liefhebbers, doe er wat gaas over want de herten houden ook van jonge aardbei plantjes! En ik heb het aspergebed opgeschud zoals op de foto is te zien. Maar ook gaas over de aardbei stekken, netten waren verleden jaar niet sterk genoeg.

Groeizaam 2013

Posted on 31/12/2012 at 13:45 – 0 Comments – Post Comment – Link

Allemaal een groeizaam 2013 toegewenst!

En om dat nog meer te kunnen realiseren, wie wil er meedoen om koemest te bestellen?

Mail dan even naar fpbakker@planet.nl, hoeveel kuub wil je? (20 kruiwagens is 1 kuub)

Frits Bakker, mede namens Bo Brouwer!

Berichtenpagina

Zo komen de berichten op de site…