Tuinbrief 2

Posted on 13/2/2015 at 11:43 – 0 Comments – Post Comment – Link

 

Beste medetuinders

Zoals aangekondigd in onze eerste mail in december melden wij ons weer met een nieuw bericht.

Om te beginnen wensen wij iedereen een vruchtbaar jaar, diverse goede oogsten en veel tuinplezier toe. Wij zullen ons best doen om als “bestuur” waar nodig zaken te signaleren, met jullie af te stemmen en te regelen. Dit zal waarschijnlijk nu meer nodig zijn dan in het verleden, gezien de plannen van de pluktuin, inmiddels Tuinderij “ De Ark “ genoemd. Nog even ter herinnering: dit jaar blijft iedereen het hele jaar tuinen waar zij/hij dat nu doet.

We zijn in gesprek met het klooster over de consequenties van alle veranderingen. Een van de activiteiten die binnenkort gaat plaats hebben is het snoeien van de meidoornhaag tot 1 meter.

Daarnaast hebben we ook ideeën over het reilen en zeilen op de tuin. We denken hierbij aan het doen van “klussen”, onderhoud van de tuinen en mogelijk meer activiteiten die we gezamenlijk zouden kunnen doen. Hierbij kun je ook denken aan b.v. het uitwisselen van zaden, planten en uiteraard adviezen en ervaringen. Vast en zeker leven er onder de leden ook ideeën die de moeite van het bespreken waard zijn.

Kortom reden genoeg, denken wij, om op korte termijn met elkaar persoonlijk van gedachten te wisselen. We stellen daarom voor om binnenkort eenmalig op een avond bij elkaar te komen en daar alle relevante zaken met elkaar te bespreken. Als daar belangstelling voor is, willen we op die bijeenkomst ook een professionele biologische tuinder uitnodigen om over zijn kennis en ervaring te vertellen.

Kort samengevat: wij hebben ideeën en plannen hoe we het zo aangenaam mogelijk kunnen hebben als tuinders, maar kunnen daarbij niet zonder samenwerking en zonder jullie.

Daarom willen we jullie vragen om zo snel mogelijk te laten weten of jullie belangstelling hebben voor een bijeenkomst zoals hierboven beschreven. Bij voldoende belangstelling gaan wij aan de slag. Dat wil zeggen: wij bepalen een datum, regelen een ruimte, maken een programma etc. Uiteraard zijn jullie suggesties voor een dergelijke avond ook zeer welkom. (mocht er onvoldoende belangstelling zijn, dan blijven we jullie uiteraard via de mail informeren)

Tenslotte: beste mensen, laat van je horen, dan kunnen wij aan de slag!!

Mede namens Joyce, Frits en Auke

Tot ziens, Max van Dijk

NB: een groot aantal tuinders heeft reeds zijn jaarlijkse bijdrage voldaan. Een kleiner aantal nog niet. Aan hen het vriendelijke doch dringende verzoek om dit alsnog te doen. Bij voorbaat dank!

Geef een reactie